Personoplysninger

Indsamling og behandling af persondata 

Generelt indsamler og behandler FrivilligJatak.dk persondata om dig, når du opretter og udfylder en brugerprofil, tilmelder dig events, foretager rettelser, foretager tilkøb m.v. via vores hjemmeside.
Læs videre herunder for flere oplysninger om hvad vi indsamler, og hvad vi bruger oplysningerne til. 

Som privatperson har du en række rettigheder i forhold til dine personlige data. Du har f.eks. ret til at få ændret urigtige data, ret til at få indsigt i hvilke data vi opbevarer om dig, samt ret til at få slettet dine data, hvis de ikke længere er nødvendige for f.eks. din deltagelse i et event. 

FrivilligJatak.dk tager oftest imod dine tilmeldinger på vegne af en eller flere event-arrangører, og derfor vil oplysningerne omkring dine tilmeldinger også være tilgængelig for disse arrangører.
Vi sørger naturligvis for at sikre at den enkelte event arrangør kun har adgang til de oplysninger der vedrører din tilmelding til netop deres event.
Derudover sikrer vi, at alle arrangører bliver informeret om persondataloven og præsenteret for nogle af dens vigtige aspekter, før de kan tilgå vores systemer. 

Profil-oplysninger 

Din profil hos FrivilligJatak.dk indeholder de væsentligste oplysninger, vi og event-arrangørerne skal bruge til at håndtere dine tilmeldinger. 

  • Fornavn og efternavn: Bruges til at identificere dig som frivillig. 
  • Køn: Bruges til eventuelt kønsfølsomme opgaver (f.eks. rengøring af kønsopdelte toiletter) 
  • Alder: Bruges til overholdelse af minimums-alder ved visse events. osv 
  • E-mail: Vores primære kommunikation med dig foregår via e-mail, og e-mailadressen fungerer samtidigt som login til din online profil hos FrivilligJatak.dk. 
  • Klub/forening/o. lign.: Bruges hvis du repræsenterer en sportsklub, forening el.lign. Bruges til dokumentation til overførsel af midler efter eventets afslutning. 
  • Adresse, postnummer, by, land: Din adresse bruges oftest, når der skal sendes oplysninger, tilvalg du har foretaget under tilmeldingen (f.eks. merchandise). 
  • Telefonnummer: Visse events beder om dit telefonnummer, for nemmere at kunne få fat på dig i forbindelse med afholdelse af eventet. 
  • Præferencer: Bruges til specificering af invitationer til begivenheder. 

Tilmelding og oplysninger 

Når du foretager en tilmelding hos FrivilligJatak.dk, gemmes det som en ordre i vores system. Ordren indeholder de relevante oplysninger om tilmeldingen, pris, m.v. Ordren er tilknyttet din profil, og du kan derfor altid finde tidligere ordrer frem igen. 

Af hensyn til bogføring og økonomiske hensyn er det ikke muligt at slette en ordre. 

Nyhedsbreve og e-mails 

FrivilligJatak.dk udsender i sjældne tilfælde generelle nyhedsbreve på email til enten alle eller udvalgte profiler. Kun profiler der har givet sit samtykke til at modtage nyhedsbreve, vil modtage disse e-mails.
Det er til enhver tid muligt at trække sit samtykke til nyhedsbrevene tilbage, enten via sin profil eller via et link i bunden af e-mailen. 

En event-arrangør kan også vælge at udsende informations-e-mails med praktiske oplysninger vedrørende din deltagelse i eventet. Disse e-mails sendes via FrivilligJatak.dks system, men er forfattet og udsendt af arrangøren selv.
Da der er tale om e-mails vedrørende det specifikt event du har tilmeldt dig, indeholder disse e-mails ofte vigtige praktiske oplysninger omkring afviklingen af eventet. Derfor udsendes disse e-mails uanset om du har fravalgt de generelle nyhedsbreve.
Hvis du ønsker det, kan du dog altid vælge at afmelde disse informations-e-mails, ved at benyttet linket i bunden af de udsendte e-mails. 

For alle udsendte nyhedsbreve og informations-e-mails, registrerer vi (så vidt det er teknisk muligt), om e-mailen åbnes. Denne oplysning bruges til anonym statistik.
Derudover registrerer vi, hvor mange frameldelser vi får som følge af hver udsendt e-mail, så vi potentielt kan gribe ind overfor uønsket udsendt materiale.
 

.